Oil+Gas Flow Meter

OIL FLOW METERCONTOIL® Fuel oil meters

Applications
• Flow measurement of mineral oils such as heating or propellant fuels
• In burners, on board ships, land vehicles and fixed installations
• Marine and metrological type approvals (optional)

Features
• The complete range of products offering the best solutions for the measurement of oil consumption
• State-of-the-art design with electronic counter, flow indication, analogue and digital output signals and limiting value switch
• Mounting on the pressure or suction side of a pump, with no straight inlets or outlets required
• Independent of viscosity and temperature
• High vibration resistance
• Classical version with mechanical display
{highslide type="slideshow-controlbar" url="product/boiler/instrument/oil-gas/oil.jpg,product/boiler/instrument/oil-gas/oil1.jpg,product/boiler/instrument/oil-gas/oil2.jpg" width=200 positions="top, right" outlineType="rounded-white" }{/highslide}
Your benefits
• The reliable solution with everything from a single supplier
• Reliable monitoring and flexible control of the system. Simplifies burner settings and optimising consumption
• Highly flexible mounting with very small space requirements
• Accurate measurements
• Maximum safety in the shipbuilding and automobile industries
• Cost-effective metering point
BK-G1,6/BK-G2,5/BK-G4
BK-G1,6T / BK-G2,5T / BK-G4T
Domové membránové plynomery
Použitie
Médiá: Zemný plyn, svietiplyn, propán, bután, vzduch*
Odvetvie: Plynárenský priemysel
Úlohy: Meranie spotreby plynu pri prevádzkových podmienkach **
Stručný popis
Domové membránové plynomery typu BK vyhovujú všetkým požiadavkám, pokiaľ ide o presnosť merania a bezpečnosť. Spájajú sa v nich inovačný vývoj so  skúsenosťami mnohých desaťročí v oblasti merania spotreby plynu. Plynomery typu BK sa dodávajú v prevedení so sponou ako jednohrdlové alebo dvojhrdlové.

{highslide type="slideshow-controlbar" url="product/boiler/instrument/oil-gas/gas.jpg" width=200 positions="top, right" outlineType="rounded-white" }{/highslide}


Pohyb membrány sa riadi pneumaticky a dôsledkom toho je malé zaťaženie ložísk a nízka hladina prevádzkovej hlučnosti. Syntetická membrána má stabilné rozmery a oválny tvar. Materiály a komponenty vysokej kvality ako aj patentovaný K-systém zabezpečujú vysoký štandard kvality merania.

Patentované riadenie posúvačov (K-systém) koordinuje pohyb posúvačov v závislosti od okamžitého prietoku plynu do meracích komôr. Krivka chyby má lineárny  priebeh aj pri použití malých posúvačov. Vďaka vylepšeným posúvačom plynomery BK merajú presne prietok pri Qmin a nie sú citlivé na nečistoty v plyne (súčiniteľ odporu RPF 0,9 podľa BS4161). Pomocou K-systému sa nastavuje aj merací mechanizmus.

Hoci je konštrukcia plynomerov BK veľmi robustná, sú to meracie prístroje a preto treba s nimi opatrne zaobchádzať.

Princíp činnosti: Štyri meracie komory sú oddelené syntetickými membránami. Komory sa periodicky napĺňajú a vyprázdňujú a pohyb membrán sa prenáša cez pákové prevody na kľukový hriadeľ, ktorý ovláda posúvače pomocou excentrov a riadiacich pák. Otáčavý pohyb kľukového hriadeľa sa prenáša cez mechanickú upchávku alebo magnetickú spojku do počítadla, ktoré spočíta množstvo cyklov a tým aj množstvo plynu pretečeného cez plynomer pri prevádzkových podmienkach. Teplotnú kompenzáciu v prevedeniach T zabezpečuje bimetalový prvok tak, že zdvih membrán sa prispôsobí aktuálnej teplote plynu.

Charakteristika
• Slovenské a české národné typové schválenie
• Zhoda s MID schválená v PTB
• Schválené podľa EN 1359 v nemeckom DVGW
• Schválenie ES v nemeckom PTB
• Prietoky (podľa MID schválenia)
G1,6 : od 0,016 m3/h do 2,5 m3/h
G2,5 : od 0,025 m3/h do 4 m3/h
G4 : od 0,04 m3/h do 6 m3/h
• Cyklický objem 1,2 litra
• Maximálny prevádzkový tlak 0,5 bar (oceľová skriňa); 1,0 bar (hliníková skriňa)
• Aj v prevedení odolnom voči vysokým teplotám okolia (HTB) do 0,1 bar podľa EN 1359 (oceľová skriňa)
• Vysoká presnosť a dlhodobá stabilita merania
• Svetlošedý práškový lak RAL 7035
• Štandardný impulzný magnet, dodatočne je možné namontovať NF impulzný snímač (l=0,01 m3/impulz)
• Nie je citlivý na nečistoty v plyne (RPF = 0,9)
• Teplotný rozsah podľa MID: štandardne: -10 °C až +40 °C, iné teploty na objednávku
• Teplotná kompenzácia na objednávku
• Voliteľne: Inteligentná technológia počítadla, systém Chekker, systém absolútny ENCODER a vysielač stavu počítadla
Contact Us

Plasma Energy Co.,Ltd. 

98/13 Moo1 Nakornin Road.
T.Bangkhuwiang. A.Bangkruai
Nonthaburi 11130 (Thailand)

Tel:  (66)2-449-4900 (Auto)
Mobile: (66)8-6333-2227
Fax: (66)2-496-2247
Email: info@plasma-energy.co.th
Image

Heatings

Controls